• Özgür Yaman

c# Ders-1 | Giriş,Değişkenler

Merhaba bugün c# programlama dile ile derslerimize başlıyoruz. C#, yazılım sektörü içerisinde en çok kullanılan dillerden olan C ve C++ etkileşimi ile türetilmiştir. .Net Framework platformu için hazırlanmış nesne tabanlı programlama dilidir. Ülkemizde de sıklıkla kullanılmaktadır.Sıkıcı genel bilgilerin ardından yavaş yavaş bu dilin temel yapısını ve değişken tiplerini tanımlamalarını incelemeye başlayalım.

Genel olarak yazılım dillerinde bir kalıp olan "hello world" yani merhaba dünya yazımız ile c# dilinde ilk kodumuzu yazalım. C# nesne tabanlı bir dil olduğundan bu yazıyı bir butona tıklayarak label'a ve ekrana gelen mesaj kutusunda gözükecek şekilde yazalım.İlk olarak işlemimiz butona tıklayarak yapılacağı için oluşturduğumuz button içerisine çift tıklayarak aşağıdaki kodları yazalım.


Birçok yazılım dilinde olduğu gibi c #'da kod satırları ";" ile kapatılır bu o kod satırının sonlandığını bildirir.Kodlar yukarıdan aşağı şekilde çalışır yani önce yaptırmak istediğimiz kod satırını üst satıra yazmamız gerekir.


Tüm dillerde olduğu gibi c# dilinde de değişkenler vardır.Değişkenler bize belirli değerler atamamızı ve bu değerlerle daha sonra işlemler yapmamızı sağlarlar.Çok sık kullanılmaktadırlar.Değişkenler temel olarak yazısal,sayısal ve mantıksal olarak 3'e ayrılmaktadır ve bunlarında kurallara göre kendi aralarında belirli kurallara göre ayrılırlar.

Değişken tanımlarken dikkat edilmesi gereken belirli kurallar vardır bunlar;


  • Değişken isimlendirilirken boşluk(space) kullanılmamalıdır.Gerektiğinde _ ile ayrılmalıdır.

  • C# büyük küçük harf duyarlıdır buna dikkat edilmelidir yani ahmet ile AHMET aynı şeyi ifade etmez. Değişken isimlerinde Türkçe karakter kullanmamaya özen gösterilmelidir..

  • Değişken isimleri özel karakterler içermez.

  • Değişken isimlerinde c# dilinde özel kelimeler(örn. String,for,int) kullanılmamalıdır.


Diğer dersimizde değişken tiplerini ayrıntılı olarak inceleyecek ve bunları c# dilinle kullanacağız.

©2020, Tüm hakları saklıdır. BUsosyalmedia yapımıdır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram